Ochrana osobních údajů

DB Dentalní Péče klade velký důraz na ochranu soukromí a zajištění osobních údajů svých uživatelů. Proto je pro nás zpracování důvěrných informací v souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů, obzvláště s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR), naprostou samozřejmostí. V následujících odstavcích podrobně vysvětlujeme, jaké informace shromažďujeme, jak s nimi nakládáme a jaké jsou vaše práva související s ochranou vašich osobních údajů.

Zásady zpracování osobních údajů

Naší zásadou je otevřenost vůči našim klientům a transparentnost našich procesů. Osobní údaje jsou zpracovávány legálně, poctivě a transparentně, pouze pro vyloženě vymezné účely, při jejichž splnění jsou tyto údaje opětovně a bezpečně likvidovány. Veškeré důvěrné informace jsou chráněny před neoprávněným přístupem, změnou, zveřejněním nebo zničením a my neustále hledáme nové způsoby, jak úroveň zabezpečení vašich údajů zvyšovat.

Právní základ zpracování

DB Dentalní Péče zpracovává osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy, a to na základě různých právních titulů. Tyto zahrnují zejména váš souhlas, potřebu splnění smlouvy, zákonné povinnosti, které musíme dodržovat, nebo oprávněný zájem, který respektuje vaše právo na ochranu osobních údajů.

Práva subjektu údajů

Každý uživatel má podle GDPR právo na přístup k jeho osobním údajům, právo na opravu těchto údajů, právo na výmaz, právo na omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů a právo vyjádřit nesouhlas se zpracováním jeho osobních dat. Každý uživatel je oprávněn tyto práva u nás uplatňovat a my na ně reagujeme bez zbytečného odkladu.

Zodpovědná osoba a kontakt

Za zpracování osobních údajů je zodpovědný Antonín Kopecký, který je zároveň majitelem stránek DB Dentalní Péče. V případě jakýchkoliv dotazů nebo požadavků týkajících se ochrany osobních údajů nás neváhejte kontaktovat na emailovou adresu [email protected]. Fyzická adresa pro korespondenci je Poděbradova 1728/40, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, Česká republika. Jsme připraveni poskytnout vám veškeré informace a pomoci s výkonem vašich práv týkající se ochrany osobních údajů.