Úvod

V souladu s nařízením GDPR a v zájmu transparentnosti se DB Dentalní Péče zavazuje k ochraně osobních údajů našich klientů a návštěvníků webových stránek. Tento dokument definuje, jakým způsobem společnost sbírá, uchovává, chrání a zpracovává osobní údaje. Jsme si vědomi důležitosti ochrany vaší soukromí a informací, které nám svěříte. Proto přistupujeme k ochraně osobních údajů s maximální zodpovědností a dbáme na to, abychom veškeré informace zpracovávali v souladu se zákonem a vašimi právy.

Shromažďování a použití osobních údajů

Osobní údaje jsou shromažďovány při interakci s naší webovou stránkou, například při vyplňování formulářů či při přihlášení k odběru novinek. Sbíráme údaje jako jsou jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo a další informace potřebné pro poskytování našich služeb nebo komunikaci. Tyto údaje používáme k dalšímu zlepšení našich služeb, informování o novinkách a akčních nabídkách, a také k statistickým účelům a marketingové komunikaci, vždy s vaším souhlasem.

Uchovávání a ochrana osobních údajů

Společnost DB Dentalní Péče přijala veškerá nezbytná technická a organizační opatření k zajištění bezpečnosti shromažďovaných údajů. Vaše osobní údaje uchováváme v elektronických databasech s omezeným a kontrolovaným přístupem. Opírají se o nejnovější technologická řešení a pravidla, která nám umožňují chránit vaše údaje před neoprávněným přístupem, ztrátou či zneužitím. Data jsou pravidelně aktualizována a čištěna, aby byla zachována jejich přesnost a relevanci.

Práva subjektu údajů

Jako subjekt údajů máte podle GDPR několik základních práv. Máte právo na přístup k vašim osobním údajům, právo na opravu, právo na výmaz (tzv. právo být zapomenut), právo na omezení zpracování, právo na informace o zpracování a právo na přenositelnost údajů. Pokud byste chtěli některé z těchto práv uplatnit, můžete se na nás obrátit prostřednictvím e-mailové adresy [email protected]. Stejně tak nás můžete kontaktovat v případě dotazů, stížností nebo žádosti o informace týkající se zpracování vašich osobních údajů.

Kontaktní údaje správce

Správcem vašich osobních údajů je Antonín Kopecký, se sídlem Poděbradova 1728/40, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, Česká republika. V případě jakýchkoliv dotazů či obav ohledně zpracování vašich údajů, neváhejte nás kontaktovat na e-mailu [email protected].

Změny zásad ochrany osobních údajů

Společnost DB Dentalní Péče si vyhrazuje právo tato pravidla ochrany soukromí kdykoli aktualizovat nebo měnit. Nové verze zásad budou vždy zveřejněny na našich webových stránkách, a to s uvedením data poslední změny, abyste byli informováni o jakýchkoliv změnách a mohli přijmout případná nezbytná opatření.