Úvod

Vítejte na webových stránkách DB Dentalní Péče. Tento dokument stanovuje podmínky, za kterých můžete využívat naše služby a webovou stránku dbdental.cz. Tyto podmínky používání jsou závazné pro všechny uživatele a návštěvníky našeho webu. Pokud tyto podmínky nerespektujete, může být váš přístup k webovým stránkám omezen nebo zablokován. Používáním jakékoliv části webové stránky vyjadřujete svůj souhlas s těmito podmínkami.

Práva a povinnosti

Jako poskytovatel této webové stránky máme určité povinnosti, ale zároveň si vyhrazujeme některá práva. Jsme povinni dbát na to, abychom poskytovali aktuální a přesné informace a zachovávali vaše osobní údaje v souladu s platnou legislativou. Současně si vyhrazujeme právo kdykoliv změnit obsah stránky, aktualizovat podmínky používání nebo pozastavit či ukončit jakoukoliv službu.

Ochrana osobních údajů

Zavazujeme se chránit osobní údaje všech našich uživatelů. Jakékoliv informace, které na našem webu poskytnete, budou použity pouze v souvislosti s poskytovanými službami. Všechny osobní údaje jsou zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky a evropskými předpisy. Nikdy neposkytneme vaše údaje třetím stranám bez vašeho výslovného souhlasu.

Autorská práva

Všechny obsahy publikované na naší webové stránce jsou chráněny autorským zákonem. Bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno jakékoliv použití textů, obrázků či jakékoliv jiné části webových stránek. To zahrnuje kopírování, šíření, přepisování nebo jakékoliv jiné zpřístupňování obsahu třetím stranám.

Vyloučení odpovědnosti

Ačkoliv si dáváme největší možnou péči na to, aby informace na našem webu byly aktuální a přesné, nemůžeme plně garantovat jejich správnost. Neneseme odpovědnost za žádné přímé či nepřímé škody vzniklé používáním informací z našich stránek. Je vaší odpovědností ověřit informace předtím, než na jejich základě podniknete nějaké kroky.

Kontaktní informace

V případě jakýchkoliv dotazů či požadavků se na nás můžete obrátit pomocí emailu [email protected] nebo přes následující poštovní adresu:
Antonín Kopecký
Poděbradova 1728/40
Moravská Ostrava
702 00 Ostrava
Česká republika